COVID-19 Bilgilendirmesi Hakkında

Çocuk ve Ergen Psikiyatri Polikliniği

Çocuk ve ergen psikiyatrisi birimi; 0-18 yaş arası çocuk ve ergenlerin gelişimsel, ruhsal, bilişsel, akademik ve sosyal alanlardaki zorlukları ile ilgilenen bir tıp dalıdır. Oldukça geniş bir görev alanı olan çocuk ve ergen psikiyatrisi birimi doğumdan ergenlik döneminin bitimine kadar sağlıklı gelişimin sağlanması ve var olan bozuklukların tanı ve tedavisi için çalışır. Doğumdan itibaren bebek bir takım gelişimsel dönemlerin içine girer, fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişim belirli bir sıra ve zamanı izler. Beynin gelişim aşamaları ile beraber fiziksel, davranışsal ve zihinsel birçok aşamayı yaşar.
Tedavi ettiğimiz hastalıklar arasında; Yaygın Gelişimsel Bozukluk (Otizm Spektrum Bozukluğu), Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, Özgül Öğrenme Güçlükleri (Disleksi, Disgrafi, Diskalkuli), Çocuklarda Görülen Kaygı Bozukları, Okul Başarısızlığı, Sınav Kaygısı, Okul Fobisi, Özgül Fobiler ( Böcek, Örümcek, Yükseklik Korkusu gibi), Çocukluk Depresyonu, Davranış Bozuklukları, Zihinsel Problemlere Bağlı Davranış Bozuklukları, Dürtü Kontrol Bozukluğu, Öfke Kontrol Problemi, Tik Bozukluğu, Obsesif Kompulsif Bozukluk, Konuşma Gecikmesi, Fonolojik Bozukluklar, Kekemelik, Çocukluk Döneminde Görülen Şizofreni ve Bipolar Bozukluk sayılabilir.
Tedavi seçeneklerimiz içinde bireysel psikoterapi, oyun terapisi, beyin uyarım ve yeni özel eğitim tekniği olarak Ergoterapi ve Duyu Bütünleme tedavisi de vardır.
Okul öncesi dönemde çocuk ve ergen psikiyatrisinin en çok karşılaştığı sorunlar arasında gelişimsel problemler yer alır. Özellikle konuşma gerilikleri bu dönem sık karşılaşılan sorunlardandır. Konuşmasının akranlarına göre geç başlaması, konuşma akıcılığının ve içeriğinin geride kalması ailelerin en sık dikkatini çeken gelişimsel problemlerdir. Konuşma geriliği ile getirilen bir çocukta bu durum hafif bir gelişimsel gecikmenin yansıması olabileceği gibi, Otizm gibi önemli bir nörogelişimsel bozukluğun ilk belirtisi olabilir. Çocuğun konuşma geriliğinin yanında göz teması kurmaması, ismini seslendiğinizde hemen bir tepki vermemesi, kendi dünyasında yaşıyor gibi görünmesi, akranlarına ve diğer insanlara ilgi göstermemesi, el çırpma ya da kanat çırpma gibi tekrarlayıcı hareketler yapması otizmden şüphelenmemize sebep olan belirtilerden en önemlileridir. Böyle bir şüphenin varlığı durumunda vakit kaybedilmeden doktora başvurulması, gerekli değerlendirmelerin yapılması ve tanı konması durumunda tedavinin erken dönemde başlaması çocuk açısından son derece önemlidir.
 

Tedavi Olanaklarımız:

 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
 • Otizm Spektrum Bozuklukları
 • Davranış Bozuklukları
 • Bebeklerde Güvenli Bağlanma
 • Disleksi
 • Çocuk ve Ergenlerde Bipolar Bozukluk
 • Depresyon
 • Zeka Gerilikleri
 • Kaygı Bozuklukları
 • Teknoloji Bağımlılığı
 • Tik Bozukluğu
 • Çocuklarda Tik Bozuklukları
 • Karşı Gelme Bozukluğu
 • Duygudurum Bozuklukları
 • Özgül Öğrenme Bozuklukları (disleksi-disgrafi-diskalkuli)
 • Dil ve Konuşma Bozuklukları
 • Uyku Bozuklukları
 • Yeme Bozuklukları
 • Psikotik Bozukluklar
 • Tepkisel Bağlanma Bozukluğu

Tedavi olanaklarımız ve imkanlarımız ile ilgili daha detaylı bilgi için: https://npistanbul.com/cocuk-ergen/cocuk-ergen-psikiyatrisi sayfasını ziyaret ediniz.