COVID-19 Bilgilendirmesi Hakkında

Ergoterapi ve Duyu Bütünleme Kliniği

Hakkımızda

Amacımız gelişimsel geriliği ve özel ihtiyaçları olan çocuk ve genç (0-14 yaş) hastaların günlük yaşam kalitesini artırmaktır. E kip üyelerimiz takım çalışması içinde kişiye özgü gelişimsel programını en uygun düzeyde hazırlar ve o programa göre rehabilitasyon uygular. Ekibimizin yaklaşımı ve çocuk için hazırlanan sıcak çevre; çocuğun yaşına ve durumuna göre en uygun hedeflere ulaşmasında yardım eder. Biz her çocuğun ulaşabileceği en yüksek potansiyele ulaşmasını hedefliyoruz. Terapistlerimiz Pediyatrik Terapi alanında özel eğitim almış tecrübeli kişilerdir. Terapi ve eğitim seanslarımızda oyun yoluyla çocuğun duyusal, psikolojik ve fiziksel ihtiyaçlarında daha duyarlı hale gelmesini sağlamaktır.

Ergoterapi

Ergoterapi iş ve uğraşın genel anlamı ile ilgilidir. "İş ve Uğraşı" kişiler için anlamlı olan ve zamanlarını dolduran bireysel olarak günlük yaşamda yaptıkları herhangi bir aktivitelerdir. Bir çocuğun aktiviteleri; oyun oynaması, öğrenmesi, arkadaşlarıyla sosyalleşmesi ve kişisel bakım becerilerini bir bütün içinde yapmasıdır. 
Ergoterapistler çocuklara bu becerilerini en yüksek potansiyele çıkarmaya yardım etmek için aile merkezli yaklaşıma dayanan oyunlar kullanırlar. Buradaki bir amacımız da çocukluktan yetişkinliğe geçişte bağımsız olmalarına yardım etmektir.
Ergoterapistler aşağıdaki rahatsızlık ve kısıtlanmalarda kişilerin işlev ve verimliliklerini artırmasında günlük yaşam aktivitelerini kullanırlar;

 •  Fiziksel Hastalıklar
 •  Bilişsel Yetersizlik
 •  Psikososyal Fonksiyon Bozukluğu
 • Duyusal Yetersizlik
 • Gelişim Geriliği veya Öğrenme Güçlüğü
 • Çevresel Engeller

Ergoterapi uygulaması; gözlem, değerlendirme, tedavi ve danışmayı içerir.
Bizim üzerinde çalıştığımız temel becerilerimiz:
NP Etiler Tıp Merkezi'nde Ergoterapi hizmeti almak için bağlantı kurduğunuzda çocuğunuz, Ergoterapi değerlendirmesi için programlanır. Bu değerlendirme boyunca, Ergoterapistler aileden bilgi toplar, çeşitli standart değerlendirmeleri kullanır, çocuğun güçlü ve sınırlı yönlerindeki temel beceri seviyelerini bulur. Değerlendirmeden sonra Ergoterapist detaylı bir rapor üzerinden çocuğun durumunu ve kendi tavsiyelerini size iletir. Eğer çocuğunuz Ergoterapi hizmeti için uygunsa, uzman terapistlerimizden biriyle tedavi programına yönlendirilirsiniz.

HİZMETLERİMİZ VE PROGRAMLARIMIZ:

 • Duyu bütünleme
 • Nöro-gelişimsel tedaviler
 • Kaba motor ve koordinasyon becerileri eğitimi
 • İnce motor ve görsel motor becerileri eğitimi
 • Motor kontrol/motor öğrenme/motor planlama ve koordinasyon eğitimi
 • Dikkat ve odaklanma eğitimi
 • Fonksiyonel hareket ve oyun becerileri eğitimi
 • Bilişsel rehabilitasyon
 • Günlük yaşam aktiviteleri/Araç kullanılan günlük yaşam aktiviteleri eğitimi
 • Oyun ve sanat terapisi
 • Veli seminerleri / dersler
 • Sosyal ve iletişim beceri eğitimi
 • Dinleme tedavisi
 • El Yazısı ve el becerisi gelişimsel becerileri
 • Adaptif ekipman ve tekerlekli sandalye yönetimi
 • Ev ve okul danışmaları
 • Ev ve okul için Çevresel değişiklik
 • Davranış planları
 • Toplum oturumu (restoranlar, parklar, doğum günü partileri, müze, ...)

Tedavi Hizmetlerinden Yararlanma Koşulları

 • Duyu bütünlüğü bozuklukları
 • Otizm spektrum bozukluğu
 • Dikkat bozukluğu ve hiperaktivite (ADHD/ADD)
 • Görsel işleme bozuklukları
 • Zekâ geriliği
 • Öğrenme güçlüğü
 • Serebral palsi
 • Büyüme ve gelişme geriliği
 • Genetik hastalıklar / Doğum defektleri
 • Nöro-gelişimsel bozuklukları
 • Yürütme işleyen becerileri
 • El Yazısı ve el becerisi gelişimsel sorunlar
 • Nörolojik farklılıklar
 • Ortopedik ve duruş bozuklukları
 • Denge bozuklukları
 • Oyun ve sosyalleşme problemler
 • Öz bakım becerilerindeki problemler
 • Temel refleks problemleri
 • Kanser / lösemi