COVID-19 Bilgilendirmesi Hakkında

Erişkin Psikiyatri Polikliniği

NP Tıp Merkezinde tedavi odaklı,  bütüncül bir yaklaşım sergiliyoruz. Danışanlarımıza; psikoloji, psikiyatri ve bağımlılık alanında  kapsamlı tedavi olanakları sunmaktayız.  Erişkin Psikiyatri kliniğimizde psikiyatrik ve psikolojik desteğe ihtiyacı olan erişkin, çift ya da ailelere yönelik danışmanlık ve psikoterapi hizmetleri verilmektedir. Danışanlarımıza psikiyatri uzmanları ve uzman klinik psikologlar tarafından  kapsamlı tanı ve değerlendirme yapılır.  Sonrasında kişiye özel bir tedavi programı uygulanır. Tüm tanılarımız, kapsamlı tetkik ve muayeneler sonrasında konulmaktadır.

Erişkin psikiyatri polikliniğinde;

 • Beyin Görüntüleme,

 • Laboratuar Kan Tahliller,

 • Nöropsikolojik Testler yapılabilmektedir.

Ayrıca danışanlarımızın ihtiyacına göre de;

 • Bilişsel Davranışçı Terapileri,

 •  Destekleyici Psikoterapiler,

 • Cinsel Terapiler,

 • Çift ve Aile Terapileri,

 • Ebeveyn ve Çocuk Etkileşim Terapileri, şeklinde psikoterapik yaklaşımlar uygulanmaktadır.

Başlıca Erişkin Psikiyatri Hastalıkları

Erişkin psikiyatri hastalıklarını ve alt branşlarını şu şekilde gruplandırabiliriz;

 • Psikoz,
 • Kıskançlık,
 • Obsesif Kompülsif Bozukluk (OKB),
 • Bedensel Belirtilerle Giden Psikiyatrik Bozukluklar,
 • Depresyon,
 • Yaygın Anksiyete Bozukluğu,
 • Bipolar Bozukluk,
 • Yeme Bozuklukları,
 • Panik Bozukluk,
 • Uyku Bozukluğu,
 • Uyum Bozuklukları,
 • Kişilik Bozuklukları,
 • Duygudurum Bozuklukları,
 • Konversiyon Bozuklukları,
 • Somatizasyon Bozuklukları,
 • Şizofreni ve Benzeri Psikotik Bozukluklar,
 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu,
 • Uyku ve Uyku Bozuklukları
 • Paranoid Kişilik Bozukluğu,
 • Aile -Evlilik Terapileri (Çift Terapisi),
 • Toplumsal Beceri Eğitimleri,
 • Erişkin Dikkat Eksiklikleri,
 • Erişkinlere Yönelik Konuşma ve Tik Bozuklukları,
 • Sosyal veya Özgül Fobiler,
 • Cinsel İşlev Bozuklukları şeklindedir.

TMU nedir?

TMU tedavisinde, dışarıdan güçlü ama kısa bir manyetik alan oluşturularak, beyin aktivitesi değiştirilmekte ve bu sayede beyinde bir  tedavi etkisi oluşturulmaktadır. Transkraniyal Manyetik Uyarım (TMU)  , beyindeki nöronları uyaran noninvazif bir yöntemdir. Hızla değişen manyetik alanlar yoluyla (elektromanyetik indüksiyon), dokularda indüklenen zayıf elektrik akımları uyarıma yol açar. Bu şekilde, ameliyata veya dıştan elektrotlara ihtiyaç olmaksızın, beyin aktivitesi tetiklenir veya modüle edilebilir. Beynin işleyiş tarzını haritalayan TMU yöntemi , nörolojide tanı ve araştırma açısından güçlü bir araçtır. Tekrarlanan Transkraniyal Manyetik Uyarım (tTMU); depresyon, kaygı bozukluğu gibi bir dizi bozukluğun tedavisinde umut vaat etmektedir.

TMU hangi hastalıklarda etkilidir?

TMU , birinci basamak tedavisi olarak tavsiye edilmez. FDA’in 2008’de onayladığı ve APA’nın yayınladığı 2010 tarihli ‘guideline’ da bir ilaç uygulamasına cevap vermemiş depresyon tedavisinde Transkraniyal Manyetik Uyarım (TMU) uygulanması seçenek olarak önerilmiştir. Standart tedavilerle düzelme kaydedilememiş depresyon hastalarında veya elektrokonvülsif tedaviyi düşünebilen fakat bir başka alternatif denemek istenilen hastalarda kullanılır. Depresyonu uzun süren veya standart tedavilerle düzelmemiş olan hastalar bu prosedüre aday olabilirler. Tedaviye dirençli psikiyatrik vakalarda TMU önemli bir seçenektir. Standart tedavilerle yeterli düzelme kaydetmeyen hastalara; negatif belirtili şizofreni, hallüsünatuar durumlar, bağımlılık, OKB ve dirençli diğer psikiyatrik bozukluklar için ümit vaat eden bir tedavi olarak ilgiyi hak etmektedir. Önemli olan, hekimin içindeki klinisyenin sesini dinleyerek hastanın remisyon yolunda bir basamak daha ilerlemesi için karar verebilmesidir. Detaylı bilgi için: https://npistanbul.com/eriskin-psikiyatri/manyetik-uyarim-tedavisi-ttmu

NP Feneryolu Tıp Merkez’inde beyin odaklı disiplinlerarası bir yaklaşım benimsenir. NPİSTANBUL Beyin Hastanesi’nin Nöromodülasyon Merkezi imkanlarını kullanarak tedavide etkinlik sağlanır. Nöromodülasyon Merkezi’nde; Anestezili EKT Tedavisi, Çocuk QEEG, Deep TMS (Derin TMU), Nöronavigasyonlu tTMU/rTMS, Topografik Beyin Haritalaması (QEEG/TBH), tDCS, CES gibi beyin uyarım tedavileri, Nörobiofeedback/ Neurobiofeedback, Fonksiyonel Nörocerrahi (Beyin Pili) bulunmaktadır.
Detaylı bilgi için: https://npistanbul.com/noromodulasyon-merkezi