Çocuk ve Ergen Psikiyatri Polikliniği

Çocuk ve Ergen Psikiyatri Polikliniği

Çocuk ve ergen psikiyatrisi; 0-18 yaş arası çocuk ve ergenlerin gelişimsel, ruhsal, bilişsel, akademik ve sosyal alanlardaki zorlukları ile ilgilenen bir tıp dalıdır. Oldukça geniş bir görev alanı olan çocuk ve ergen psikiyatri do ğumdan ergenlik döneminin bitimine kadar sağlıklı gelişimin sağlanması ve var olan bozuklukların tanı ve tedavisi için çalışır.
Çocuk ve ergen psikiyatri biriminde davranış bozuklukları, otizm ,özel öğrenme güçlükleri, okul başarısızlığı, sınav kaygısı, çocuklarda tik ve takıntılar ,fonolojik bozukluk kekemelik ,afazi, çocuklarda uyku bozuklukları , dikkat eksikliği ve hiperaktivite gibi hastalıklar tedavi edilmektedir. 

Tedavi olanaklarımız ve imkanlarımız ile ilgili daha detaylı bilgi için: http://www.npistanbul.com/tr/sayfa/cocuk-ergen-noroloji-psikiyatri-birimi sayfasını ziyaret edniz.