Koronavirüs hakkında bilmeniz gerekenleri, uzmanlarımız anlatıyor

Erişkin Psikiyatri Polikliniği

Erişkin Psikiyatri Polikliniği

 

NP Etiler Tıp Merkezinde tedavi odaklı,  bütüncül bir yaklaşım sergiliyoruz. Danışanlarımıza; psikoloji, psikiyatri ve bağımlılık alanında  kapsamlı tedavi olanakları sunmaktayız.  Erişkin Psikiyatri kliniğimizde psikiyatrik ve psikolojik desteğe ihtiyacı olan erişkin, çift ya da ailelere yönelik danışmanlık ve psikoterapi hizmetleri verilmektedir. Danışanlarımıza psikiyatri uzmanları ve uzman klinik psikologlar tarafından  kapsamlı tanı ve değerlendirme yapılır.  Sonrasında kişiye özel bir tedavi programı uygulanır. Tüm tanılarımız, kapsamlı tetkik ve muayeneler sonrasında konulmaktadır.

Erişkin psikiyatri polikliniğinde;

 • Beyin Görüntüleme,
 • Laboratuar Kan Tahliller,
 • Nöropsikolojik Testler yapılabilmektedir.

Ayrıca danışanlarımızın ihtiyacına göre de;

 • Bilişsel Davranışçı Terapileri,
 • Destekleyici Psikoterapiler,
 • Cinsel Terapiler,
 • Çift ve Aile Terapileri,
 • Ebeveyn ve Çocuk Etkileşim Terapileri, şeklinde psikoterapik yaklaşımlar uygulanmaktadır.

Başlıca Erişkin Psikiyatri Hastalıkları

Erişkin psikiyatri hastalıklarını ve alt branşlarını şu şekilde gruplandırabiliriz;

 • Psikoz,
 • Kıskançlık,
 • Obsesif Kompülsif Bozukluk (OKB),
 • Bedensel Belirtilerle Giden Psikiyatrik Bozukluklar,
 • Depresyon,
 • Yaygın Anksiyete Bozukluğu,
 • Bipolar Bozukluk,
 • Yeme Bozuklukları,
 • Panik Bozukluk,
 • Uyku Bozukluğu,
 • Uyum Bozuklukları,
 • Kişilik Bozuklukları,
 • Duygudurum Bozuklukları,
 • Konversiyon Bozuklukları,
 • Somatizasyon Bozuklukları,
 • Şizofreni ve Benzeri Psikotik Bozukluklar,
 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu,
 • Uyku ve Uyku Bozuklukları
 • Paranoid Kişilik Bozukluğu,
 • Aile -Evlilik Terapileri (Çift Terapisi),
 • Toplumsal Beceri Eğitimleri,
 • Erişkin Dikkat Eksiklikleri,
 • Erişkinlere Yönelik Konuşma ve Tik Bozuklukları,
 • Sosyal veya Özgül Fobiler,
 • Cinsel İşlev Bozuklukları şeklindedir.