COVID-19 Bilgilendirmesi Hakkında

Hakkımızda

NP Sağlık Grubu; uluslararası standartlarda sağlık hizmeti sunmak amacıyla kurulmuştur.

Danışanlarımıza; NPİSTANBUL Beyin Hastanesi, Üsküdar Üniversitesi NP Feneryolu Tıp Merkezi ve Üsküdar Üniversitesi NP Etiler Tıp Merkezinde; psikiyatri, psikoloji, nöroloji ve bağımlılık alanındaki 20 yıllık bilgi birikimimizle hizmet vermekteyiz.

 

Sağlık Birimlerimiz:

NPİSTANBUL Beyin Hastanesi;

NPİSTANBUL Beyin Hastanesi; ruh/beyin sağlığını ilgilendiren hastalıklara, çağdaş tıbbın imkân verdiği en gelişmiş tedavi olanaklarıyla etkin tedavi hizmeti sunmak amacı ile kurulan, Avrupa’nın 2. Beyin hastanesi, Türkiye’nin de ilk özel nöropsikiyatri hastanesidir. Üsküdar Üniversitesi öğrencilerinin; teoride öğrendikleri bilgileri, pratikte uygulama imkânı sağlamaktadır. Üsküdar Üniversitesinin uygulama ortağı olarak Üniversite ile teknolojik, akademik ve bilimsel alanda çeşitli iş birlikleri gerçekleştirmektedir. Danışanların konforunun ön planda tutulduğu hastane işletmeciliği anlayışı, çağdaş bilimin öngördüğü yöntem ve koşullarda sunulmaktadır. NPİSTANBUL Beyin Hastanesi; psikiyatri, bağımlılık, nöroloji alanındaki 20 yıllık tecrübesine; beyin cerrahisi, kulak burun boğaz, genel cerrahi gibi farklı branşları da ekleyerek imkânlarını genişletmiştir. Beyin alanına odaklı genel hastane imkânları ile danışanlara en iyiyi sunmak üzere çalışmaktadır.
 

Üsküdar Üniversitesi NP Feneryolu Tıp Merkezi;

Üsküdar Üniversitesi NP Feneryolu Tıp Merkezinde, psikiyatri, psikoloji, fizyoterapi, KBB, ses ve konuşma bozuklukları dallarında ayaktan teşhis ve tedavi hizmeti verilmektedir.

Erişkin, Çocuk ve Ergen Psikiyatri Biriminde;

Depresyon, sosyal fobi, kişilik bozuklukları, bipolar bozukluk, panik bozukluk, OKB (Obsesif Kompulsif Bozukluk), Şizofreni, evlilik ve ilişki sorunları, yeme bozuklukları, cinsel işlev bozuklukları, dürtü kontrol bozuklukları, uyku bozuklukları, bağımlılık sorunları, çocuk ve aile iletişimi, çocuk ve okul, çocuklarda tikler ve takıntılar, çocuklarda depresyon, çocukta davranış sorunları, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, kekemelik ve diğer konuşma bozuklukları, özel öğrenme güçlüğü, Otizm, sınav kaygısı ve diğer psikiyatrik hastalıklar, kişiye özel tanı ve tedavi hizmeti sunulmaktadır.

Tıp Merkezimizde tanıya yardımcı olması adına beyin haritalaması çekimi (QEEG), biyokimya laboratuvar tetkikleri, farmakogenetik ilaç kan düzeyi ölçümü ve toksikoloji laboratuvar tetkikleri yapılmaktadır. Tedaviye dirençli psikiyatrik durumlarda, doktorun uygun görmesi durumunda TMU (Transkraniyal Manyetik Uyarım Tedavisi) yapılmakta ya da hastanede yatırılarak daha yoğun bir tedavi programı uygulanır.

Psikoloji Biriminde;

Depresyon, sosyal kaygı bozukluğu, OKB, panik bozukluk, geçmişte yaşanılmış baş edilemeyen travmatik yaşantı ya da travmatik algılamalar, eş ve ilişki problemleri, cinsel sorunlar, yas ve kayıp, bellek ve dikkat problemleri vb. psikiyatrik ve psikolojik sorunların tedavisine yönelik; bilişsel davranışçı terapi, dinamik terapi, psikanaliz, şema terapisi, EMDR, nörobiyofeedback, Rehacom uygulamaları, cinsel terapi, çift terapisi, aile terapisi, pozitif psikoloji ve duygusal zekâ programı vb. diğer terapi teknikleri uygulanmaktadır.

Psikolojik tarama testleri olarak tüm nöropsikolojik testler, NPT, MMPI, Rorschach, TAT/CAT, WISC-R, CAS Testi, Wais Zekâ Testi, Yale Brown, Tova Aile Değerlendirme Ölçekleri ve diğer tüm psikolojik testler uygulanmaktadır.

Kurumumuza şehir dışı veya yurt dışından gelen danışanlarımızın doktor veya psikolog ile yüzyüze görüşme sonrasındaki poliklinik takip süreçleri doktor/psikoloğun uygun görmesi durumunda telepsikiyatri hizmetimizle online olarak gerçekleştirilebilmektedir.

KBB, Dil ve Konuşma Bozuklukları Kliniğinde;

Çocuklarda yutma problemleri tedavisi, Kekemelik, ses bozuklukları, sesletim (Artikülasyon) bozuklukları, ses sağlığı, yutma bozuklukları, çocuk dili, işitme Kaybı ve diğer hastalıklar için ayaktan teşhis ve tedavi hizmeti sunulmaktadır.

Fizyoterapi Rehabilitasyon Biriminde;

Fizyoterapi Rehabilitasyon Biriminde, ortopedik rehabilitasyon, sporcu sağlığı, omurga sağlığı, kardiyopulmoner rehabilitasyon, nörolojik rehabilitasyon, oral-motor rehabilitasyon, el rehabilitasyonu, kompleks boşaltıcı fizyoterapi üniteleri ile klinik egzersiz merkezi bulunmaktadır.

NP Feneryolu Tıp Merkezimizde değerlendirilen ve hastanede yatarak tedavi gerekliliği düşünülen danışanlarımız, iş birliğinde olduğumuz NP İSTANBUL Beyin Hastanesinde yatarak tedavi imkânı bulabilmektedir.

Üsküdar Üniversitesi NP Etiler Tıp Merkezi;

Üsküdar Üniversitesi NP Etiler Tıp Merkezinde, psikoloji, psikiyatri, dil ve konuşma bozuklukları ve ergoterapi dallarında tanı ve tedavi hizmeti verilmektedir. Erişkin Psikiyatri biriminde orta ve hafif şiddette belirtiler gösteren ve tedavisini ayaktan sürdürülebilecek danışanlarımıza; depresyon, maskeli depresyon OKB (Obsesis Kompulsif Bozukluk), sosyal fobi, kişilik bozuklukları, bipolar bozuluk, Şizofreni, manik depresif bozukluk, dürtü bozuklukları, bağımlılık sorunları, uyku bozuklukları, yaygın anksiyete ve diğer psikiyatrik hastalıklar ile ilgili kişiye özel tedavi hizmeti sunulmaktadır.

Tıp Merkezinde görev yapan psikologlarımız teknolojinin olanaklarından da faydalanarak dünyada kabul gören terapi yöntemlerini uygulamaktadırlar. Psikoterapi olarak; depresyon, sosyal kaygı bozukluğu, OKB, panik bozukluk ve diğer psikiyatrik hastalıklar için kognitif davranışçı terapi, geçmişte yaşanılmış baş edilemeyen travmatik yaşantı ya da travmatik algılamaları düzeltmek için EMDR uygulaması, eş ve ilişki terapisi, cinsel terapiler, yas ve kayıp terapisi, şema terapisi, bellek ve dikkat gelişimine yardımcı olan Rehacom uygulaması, Nörobiyofeedback uygulaması, sanal gerçeklik terapisi, dinamik yöntemli psikoterapi ve diğer terapi teknikleri uygulanmaktadır.

Üsküdar Üniversitesi NP Etiler Tıp Merkezinde psikolojik tarama testleri olarak; VAS Testi, MMPI, Tova dikkat ölçeği, COG, SPM, DAUF, NVLT, Moxo, Rorschach, WISC-R, Wais zekâ testi, Yale Brown, ilişki ölçekleri, aile değerlendirme ölçekleri ve tüm nöropsikolojik testler uygulanmaktadır. Beyin haritalama çekimi (QEEG) yöntemi ile danışanların ayrıntılı nöropsikolojik değerlendirme yapılmaktadır.

Ayaktan takip edilen danışanlara kişiye özel tedavi uygulamalarında, Üsküdar Üniversitesi Farmakogenetik ve Toksikoloji Laboratuvarının olanaklarından faydalanarak ilaç ve kan düzeyi ölçümleri yapılmaktadır.

Üsküdar Üniversitesi NP Etiler Tıp Merkezi Ergoterapi Merkezinde;

  • Duyu bütünleme terapisi
  • Davranış becerilerinin geliştirilmesi
  • Sosyal becerilerinin geliştirilmesi
  • Temel dil becerilerinin geliştirilmesi
  • Kaba ve ince motor becerilerinin geliştirilmesi hizmetleri verilmektedir.