COVID-19 Bilgilendirmesi Hakkında

Hasta Hakları ve Sorumlulukları

Personeli ve/veya Sağlık Kuruluşunu Seçme ve Değiştirme Hakkı

  • Hastamız, hekimini ve /veya sağlık kurumunu seçme ve tedavinin herhangi bir evresinde değiştirme hakkına sahiptir.
  • Mevzuat ve hastanemizde belirlenmiş usullere uyulmak şartı ile hastanın, kendisine sağlık hizmeti verecek olan personeli serbestçe seçme, değiştirme başka doktorların konsültasyonun isteme hakkı vardır. Personel seçme, doktoru değiştirme ve konsültasyon isteme hakları kullanıldığında, mevzuat ile belirlenen ücret farkları, hakları kullanan hasta tarafından karşılanır.

Tıbbi Özen Gösterilmesi Hakkı

  • Hastanemiz personeli, hastanın durumunun gerektirdiği tıbbi özeni gösterir. Hastanın hayatını kurtarmak mümkün olmadığı durumlarda dahi ızdırabını azaltmaya veya dindirmeye çalışmak zorundadır.

Daha detaylı bilgi için: https://npistanbul.com/hasta-ve-yakinlarinin-hak-ve-sorumluluklari