COVID-19 Bilgilendirmesi Hakkında

Hipokondriyazis

Hipokondriyazis Nedir?

Kişinin bedeninde bir rahatsızlık olmadığı halde, sürekli bir hastalık kaygısı ve çeşitli bedensel yakınmalarla birlikte giden rahatsızlık olarak tanımlanabilir. Kaynağı sıklıkla kişinin ilişkisel zorlukları ve yaşam içinde karşılaştığı çatışmalara bağlı olup bunlar bedene aktarılmış ve bedensel hastalık uğraşlarına dönüşmüştür. Yapılan psikiyatri dışı muayenelerde ve laboratuvar incelemelerinde bir bozukluğa rastlanmaz. Fakat kişinin öznel yakınmaları devam ettiğinden hekim hekim dolaştıkça bu muayenelerin yinelenmesi sıklaşır. Zaman zaman bu kişilerde kaygıya bağlı çarpıntı, üşüme, terleme, ellerde hafif uyuşmalar, soluk almada güçlük gibi belirtiler olabilir. Ayrıca sürece eşlik edebilecek olası depresif özellikler varlığında ise çabuk yorulma, istekte azalma ve uyku bozuklukları gibi belirtilerde duruma eşlik edebilir.  

Hipokondriyazis Nedenleri Nedir ve Ne Zaman Ortaya Çıkar?

Hipokondriyazis sıklıkla yetişkinlik döneminde ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Nedenlerine ilişkin birçok görüş olsa da, en sağlıklısı bir uzman eşliğinde kişinin derinlemesine biyolojik, psikolojik ve sosyal öyküsü ile birlikte ilişkilendirerek bireye yönelik nedenlerin tam olarak anlaşılmasıdır.

Hipokondriyazis’in Yaygınlık Oranı Nedir?

Bu bireyler yaşadıkları rahatsızlık için çoğunlukla psikiyatri dışı hekimlere gittiğinden, hipokondriyazis’in tam olarak sıklık ve yaygınlığı bilinememektedir. Bu rahatsızlık genç yaşta başlamakla birlikte 40-60 yaşları arasında daha sık görülmektedir. Ülkemizde sıklıkla  karşılaşılan bir rahatsızlıktır.

Hipokondriyazis’de Tedaviye Ne Zaman Başvurulmalıdır?

Yukarıda belirtilen özellikler taşıyan bireylerde hastalık kaygısı ve çeşitli bedensel yakınmaların yoğunlukları birbirinden farklı olsa dahi kişilerin bir uzmana başvurmalarında fayda vardır. Belirtiler ilk başta hafif olarak kendini gösterse bile ilerleyen dönemlerde belirtilerin ağırlaşması, kişinin işlevselliğini daha yoğunluklu etkilemesi ile birlikte tabloya zamanla diğer psikiyatrik rahatsızlıklarında eklenme olasılığı bulunabilmektedir. Dolayısıyla uzman tedavi ekibi birey için en uygun sağaltım biçimini psikofarmakolojik ve psikoterapötik olarak belirleyecektir.