COVID-19 Bilgilendirmesi Hakkında

Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Ünitesi

Tüm dünyada bilim insanlarınca uygulanan tedavi yöntemleri ile tanışmak ve sağlıklı bir yaşama adım atmak için sizleri kliniğimize bekliyoruz…

Kardiyopulmoner Rehabilitasyon ÜnitesiKardiyopulmoner Rehabilitasyon Ünitesi

KARDİYOPULMONER REHABİLİTASYON

NP Fizyoterapi Rehabilitasyon Kliniğinde bulunan Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Ünitesinde, kalp, damar ve göğüs hastalığı olan kişilerin mümkün olan en yüksek düzeyde fiziksel, psikolojik ve fonksiyonel kapasiteye ulaştırılması amacı ile sağlığı geliştirici kalıcı davranışları sağlamayı hedefleyen tedavi yaklaşım uygulamaları yapılmaktadır. Kliniğimize başvuran her hastanın bireysel egzersiz kapasitesi ile hastalığın günlük yaşam aktiviteleri ve sağlığa bağlı yaşam kalitesine etkisi belirlenerek, kişiye özel rehabilitasyon programı çizilmektedir. Oluşturulan program doğrultusunda kişiler bireysel ya da dilerse egzersiz gruplarına dahil olarak rehabilitasyon/tedavi programına alınmaktadır.

KARDİYOPULMONER REHABİLİTASYON KİMLER İÇİN İHTİYAÇTIR?

Aşağıdaki durumlarda Kardiyopulmoner Rehabilitasyon uygulamaları yapılır:

 • Kardiyovasküler (kalp-damar) ve kardiyopulmoner (kalpakciğer) hastalığı veya riski olan kişiler
 • Obezite sorunu yaşayanlar
 • Hipertansiyon (yüksek tansiyon) problemi olan kişiler
 • Hiperlipidemi (kandaki yağ miktarının artmış olması) problemi olanlar kişiler
 • Diabetes mellitus (şeker hastalığı)
 • Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), bronşial astım, kistik fibrozis, intertisyal akciğer hastalıkları, bronşektazi, göğüs duvarı hastalıkları ve uykuda solunum bozuklukları gibi solunum hastalığı olan kişiler
 • Kas hastalıkları
 • Kanser tedavisi gören kişiler
 • Geriatrik (75 yaş ve üstü) bireyler
 • Stabil angina pektoris (göğüs ağrısı), miyokard infarktüsü (kalp krizi), revaskülarizasyon uygulamaları geçirmiş kişiler
 • Tanısı konmuş ve efor kapasitesini sınırlayan diğer kalp hastalıklara sahip bireyler
 • Akciğer, kalp ve abdominal (batın) cerrahi uygulanan kişiler
 • Sigara kullananlar ve bırakmaya çalışanlar
 • Sedanter (hareketsiz) yaşam sürenler
 • Menopozda olan kişiler
 • Spor yapanlar (profesyoneller ve sağlık için spor yapanlar)

Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Ünitesi

KARDİYOPULMONER REHABİLİTASYON HANGİ UYGULAMALARI İÇERİR?

Kliniğimizde, ihtiyaç ve klinik durumunuza göre çeşitli uygulamalar güncel bilgiler doğrultusunda yapılmaktadır. Başvurduğunuzda öncelikle yağ-kas oranınız, egzersiz kapasiteniz, fonksiyonel durumunuz, hastalığı sizin nasıl algıladığınız, hastalığınızın günlük yaşantınızda sizi nasıl etkilediğine yönelik değerlendirmeleriniz yapılmaktadır. Değerlendirmeleri takiben fizyoterapi rehabilitasyon uygulamaları size ve hastalığınıza özgü planlanmakta, günlük fonksiyonlarınızın ve sağlığa bağlı kalitenizin optimal düzeye getirilmesi amaçlanmaktadır.

Kardiyopulmoner rehabilitasyon uygulamaları:

 • Kardiyorespiratuar (kalp-solunum) sistem ve risk faktörleri konusunda bilgilendirmeyi
 • Sigarayı bıraktırmaya yönelik girişimleri ve davranış değişikliklerini
 • Egzersizin yararları konusunda bilgilendirmeyi
 • Solunum egzersizlerinin öğretilmesini
 • Bronşial drenaj (akciğerde biriken balgamın atılması) tekniklerini
 • Solunum kas eğitimini
 • Kol ve bacak kaslarına yönelik egzersiz eğitimini
 • Endurans, kuvvet ve esnekliğin arttırılmasını sağlayan egzersizleri
 • Stres azaltma ve stresle başa çıkma yöntemleri ile gevşeme tekniklerini
 • Nefes darlığı ile başa çıkma yollarını
 • Günlük yaşam aktiviteleri sırasında enerji koruma tekniklerini
 • Hasta ve aile eğitimini kapsar.

Kliniğimizde en son teknolojik ve bilimsel cihazlarla hem değerlendirmeleriniz hem de egzersiz uygulamalarınız yapılmaktadır. Egzersiz testi için COSMED QUARK CPET cihazı kullanılmaktadır. Kardiyopulmoner egzersiz testi (KPET), bireyin egzersiz sırasında kapasitesini değerlendiren, ilerleyen dönemde de hastalığa bağlı değişimlerin takibine yardımcı bilgiler sağlayan bir değerlendirme yöntemidir. Bu cihaz ile egzersiz testi boyunca başta aldığınız oksijen ve verdiğiniz karbondioksit miktarı olmak üzere bir çok gaz değişim analizi güvenilir bir şekilde yapılmaktadır. Belirli protokoller dahilinde koşu bandında yapılan egzersiz testinde bireyin verdiği cevaplar monitör sistemi ile kolayca takip edilmekte ve testin sonunda elde edilen veriler ile size özel egzersiz programı çizilmektedir.

Pulmoner (solunum sistemi) ve nöromüsküler (kas-iskelet sistemi) hastalık grubunda hastalıkların sistemik etkileri, kullanılan ilaçlar ve artan solunum işine bağlı kas yorgunluğu nedeniyle solunum olumsuz yönde etkilenir. Sonuçta, nefes darlığı artar, solunum kas yorgunluğu belirginleşir. Bu nedenle hastalara uygulanan tıbbi tedavi, beslenmenin düzenlenmesi ve psikolojik desteğin yanında genel vücut ve solunum kaslarına yönelik egzersiz programları da uygulanmaktadır. Bu yüzden pulmoner rehabilitasyon programına alınan hastalarda solunum kas hastalığını ve/veya solunum kaslarının işlevsel bozukluğunu belirlemek amacıyla solunum kaslarının değerlendirilmesi önemlidir. Kliniğimizde girişimsel olmayan yöntemle kolaylıkla solunum kas gücü ölçülebilmektedir. Sonuçlar hastanın yaş ve cinsiyetine göre normal değerlerle karşılaştırılıp solunum kas kuvveti eğitimi hastanın rehabilitasyon programına dâhil edilmektedir.

Kliniğimizde en son teknolojik ve bilimsel cihazlarla hem değerlendirmeleriniz hem de egzersiz uygulamalarınız yapılmaktadır. Egzersiz testi için COSMED QUARK CPET cihazı kullanılmaktadır. Kardiyopulmoner egzersiz testi (KPET), bireyin egzersiz sırasında kapasitesini değerlendiren, ilerleyen dönemde de hastalığa bağlı değişimlerin takibine yardımcı bilgiler sağlayan bir değerlendirme yöntemidir. Bu cihaz ile egzersiz testi boyunca başta aldığınız oksijen ve verdiğiniz karbondioksit miktarı olmak üzere bir çok gaz değişim analizi güvenilir bir şekilde yapılmaktadır.

Belirli protokoller dâhilinde koşu bandında koşu ya da tempolu yürüme sırasında yapılan egzersiz testi sırasında bireyin verdiği cevaplar da monitör sistemi ile kolayca takip edilebilmektedir. Egzersize karşı oluşan değişimleri daha detaylı değerlendirmeyi sağlayan bu sistem sadece pulmoner (akciğer) ve kardiyovasküler (kalp-damar) sistemleri değil bunun yanında kas iskelet sistemi de dâhil olmak üzere egzersize karşı oluşan yanıtları değerlendirmemize olanak sağlar. Egzersiz testinin sonunda elde edilen veriler ile size özel egzersiz programı çizmekteyiz. 

Pulmoner (solunum sistemi) ve nöromüsküler (kas-iskelet sistemi) hastalık grubunda hastalıkların sistemik etkileri, kullanılan ilaçlar ve artan solunum işine bağlı kas yorgunluğu nedeniyle solunum olumsuz yönde etkilenir. Sonuçta, nefes darlığı artar, solunum kas yorgunluğu belirginleşir. Bu nedenle hastalara uygulanan tıbbi tedavi, beslenmenin düzenlenmesi ve psikolojik desteğin yanında genel vücut ve solunum kaslarına yönelik egzersiz programları da uygulanmaktadır. Bu yüzden pulmoner rehabilitasyon programına alınan hastalarda solunum kas hastalığını ve/veya solunum kaslarının işlevsel bozukluğunu belirlemek amacıyla solunum kaslarının değerlendirilmesi önemlidir. Kliniğimizde girişimsel olmayan yöntemle kolaylıkla solunum kas gücü ölçülebilmektedir. Sonuçlar hastanın yaş ve cinsiyetine göre normal değerlerle karşılaştırılıp solunum kas kuvveti eğitimi hastanın rehabilitasyon programına dâhil edilmektedir.

KARDİYOPULMONER REHABİLİTASYON SÜRECİ BİTTİĞİNDE NE ELDE EDİLİR ?

Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Ünitesi

Kliniğimizde rehabilitasyon uygulamaları alanında uzmanlık eğitimi almış ekip üyeleri tarafından yapılmaktadır. Rehabilitasyon uygulamaları sonrasında, yaşam kalitenizi azaltan ya da sağlığınızı bozabilecek risk faktörlerinin belirlenmesi, sonrasında ise tedavi edilmesi gerçekleştirilerek, daha uzun bir ömür süresi, sağlıklı, bol enerjili ve hareketli günlere kavuşmanız hedeflenmektedir.

Kliniğimize başvuran hastalarımız, kardiyopulmoner rehabilitasyon alanında özelleşmiş akademisyen fizyoterapistler tarafından detaylı olarak değerlendirilmekte ve bu değerlendirme sonucunda gerekli rehabilitasyon yaklaşımları uygulanmaktadır.

Farklı uzmanlık alanlarına sahip rehabilitasyon ekibimiz tarafından 15 günde bir düzenli yapılan toplantılarla, hastaların tedavi süreçleri gözden geçirilerek tedavi planı aktif tutulmaktadır.

Bizi diğer fizyoterapi ve rehabilitasyon kliniklerinden ayıran birçok yönümüz var. Bunlardan birincisi, farklı alanlarda uzmanlaşmış akademisyenlerin kendi ünitelerinde hizmet vermesidir. İkincisi de, kliniğimize başvuran hastaların sadece kardiyopulmoner rehabilitasyon bakış açısı ile değil, bütüncül yaklaşımla tedavi edilmesidir. Hastaların ihtiyaçları doğrultusunda, başka bir sürece ihtiyaç duymadan, tedavileri boyunca kliniğimizin diğer üniteleri ile desteklenir. Dünya genelinde kabul gören tedavi programına ek olarak ve ihtiyaca göre, oral-motor rehabilitasyon, nörolojik rehabilitasyon, omurga sağlığı, el rehabilitasyonu, lenf ödem masajı ve egzersiz tedavileri ile de iyileşmeyi geliştirecek gerekli tüm yaklaşımlardan destek sağlamak amaçlanmaktadır.

Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Ünitesi

Klinik egzersiz ünitesinde bulunan teknolojik cihazlar ile (izokinetik cihazlar, egzersiz ekipmanları vb.) hastalarımız desteklenerek, iyileşme en iyi, en kısa ve çok yönlü olarak sağlanmaktadır.

Tüm dünyada bilim insanlarınca uygulanan tedavi yöntemleri ile tanışmak ve sağlıklı bir yaşama adım atmak için sizleri kliniğimize bekliyoruz..

KARDİYOPULMONER REHABİLİTASYON NE KADAR SÜRE İLE UYGULANIR ?

 Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Programı, değerlendirme sonuçlarına, hastalığın şiddetine, hastaların beklentilerine ve güncel tedavi yöntemlerine göre belirlenmektedir. Bu nedenle tedavi içeriği ve süresi hastadan hastaya değişiklik göstermektedir. Size özel olarak belirlenen egzersiz eğitimi, davranış değişikliği, sizin ve ailenizin eğitimi gibi kapsamlı uygulamalar, belirli aralıklarla çağrılacağınız kontroller ile takip edilmektedir. Tabii ki size en uygun tedavi sürecine birlikte karar vereceğiz.