COVID-19 Bilgilendirmesi Hakkında

Kompleks Boşaltıcı Fizyoterapi Ünitesi

Kompleks Boşaltıcı Fizyoterapi Ünitesi

Tüm dünyada bilim insanlarınca uygulanan tedavi yöntemleri ile tanışmak ve sağlıklı bir yaşama adım atmak için sizleri kliniğimize bekliyoruz…

Kompleks Boşaltıcı Fizyoterapi Ünitesi

Derimizin hemen altında yer alan ve vücudumuzu örümcek ağı gibi saran lenf damarları dolaşım sistemimizin önemli bir parçasıdır. Çünkü kalp tarafından vücuda pompalanan kanın % 90’lık kısmı toplardamar sistemi ile kalbe geri dönerken kalan ’luk kısım lenf damarları tarafından taşınır. Lenf sıvısı taşınırken boyun, koltuk altı, kasık gibi vücudun çeşitli yerlerinde bulunan lenf nodlarında süzülür ve her bölge için faklı olan anatomik lenf yollarını takip ederek toplardamarlar ile kalbe ulaşır. Eğer lenf sistemi sağlıklı bir şekilde çalışmazsa kalbe geri dönemeyen sıvı hücre arasında göllenerek kol ve bacaklar, baş veya genital bölgenin şişmesiyle karakterize lenfödem hastalığına neden olur. Hastalığın gelişiminde genetik yatkınlık, travma sonrası, kronik toplardamar yetmezliği, kanser veya ameliyat gibi birçok neden etkili olabilir. Amacımız vücudunuzdaki sağlıklı lenf yollarını kullanarak biriken sıvının tekrar dolaşım sistemine katılmasını sağlamaktır. Bu aşamada lenf masajında seçilecek anatomik yol her bireyde farklı olacağı için detaylı ve kişiye özel bir değerlendirme yapılması çok önemlidir. Aksi takdirde ödemin artması, belli bir yerde göllenmesi gibi ek sorunlar oluşabilir. Kompleks boşaltıcı fizyoterapi ile ödemin azalması veya tamamen geçmesi sağlanarak bireyin yaşamı üzerindeki olumsuz etkilerin ortadan kaldırılması hedeflenir.

Kompleks Boşaltıcı Fizyoterapi/ Manuel Lenf Drenajı Kimler İçin İhtiyaçtır?

Aşağıdaki durumlarda kompleks boşaltıcı fizyoterapi uygulanır:

  • Lenfödem
  • Kronik venöz yetmezlik
  • Post-trombotik sendromu (derin ven trombozu)
  • Kronik yaralar (ödem ile ilişkili)
  • Travmatik ödem
  • Cerrahi sonrası ödem
  • Kompleks bölgesel ağrı sendromu
  • Romatoid artrit
  • Kas-iskelet sistemi cerrahisi sonrası gelişen ödem

Kompleks Boşaltıcı Fizyoterapi Ünitesi

Kompleks Boşaltıcı Fizyoterapi/ Manuel Lenf Drenajı Hangi Uygulamaları İçerir?

Kompleks boşaltıcı fizyoterapi veya manuel lenf drenajı olarak geçen tedavi yöntemi lenfödem tedavisinde kullanılan ve dünya genelinde kabul gören bir konsepttir. Tedavi 2 aşamadan oluşur. İlk olarak ödemin en aza indirilmesi için lenf drenajı, cilt bakımı, bandaj uygulaması ve egzersizi içeren bir yaklaşım uygulanır. Ödem en az seviyeye ulaştıktan sonra hastanın ölçüsü alınarak, özel bası giysisi tasarlanır ve ikinci aşamaya geçilir. İkinci aşamada hastaya, kendine bakım yapabilmesi için, lenf masajı, cilt bakımı, bası giysisi kullanımı ve yapması gereken egzersizler konusunda eğitim verilir. Lenfödem kronik bir hastalık olduğu için hastanın kendine bakım konusunda özenli olması ödemin yeniden oluşmasını engellemede hayati öneme sahiptir.

Kompleks Boşaltıcı Fizyoterapi Ünitesi

Kompleks Boşaltıcı Fizyoterapi / Manuel Lenf Drenajı Ne Kadar Süre İle Uygulanır?
Kompleks Boşaltıcı Fizyoterapi Rehabilitasyon programı, değerlendirme sonuçlarına, hastalığın şiddetine, hastaların beklentilerine ve güncel tedavi yöntemlerine göre belirlenmektedir. Bu nedenle, tedavi içeriği ve süresi hastadan hastaya değişiklikgöstermektedir. Tabii ki size en uygun tedavi sürecine birlikte karar vereceğiz.

Kompleks Boşaltıcı Fizyoterapi Ünitesi

Kompleks Boşaltıcı Fizyoterapi / Manuel Lenf Drenajı Süreci Bittiğinde Ne Elde Edilir?

Kompleks Boşaltıcı Fizyoterapi Ünitesi

Lenfödem, bireyi, günlük yaşantı, alışkanlık ve rolleri gibi birçok yönden etkileyen kronik bir hastalıktır. Lenfödem nedeniyle günlük, sosyal yaşamınız, aile içi veya sosyal ilişkileriniz etkilenebilir. Ödemin miktarı, süresi, bulunduğu bölge, hayattan beklentiler, yapılabilen veya yapmak istenen aktiviteler birbirinden farklıdır. Bu nedenle, lenfödem her bireyin hayatında farklı bir etki oluşturur. Lenfödem nedeniyle yaşadığınız problemler zamanla hayatı sürdürmenizi engelleyerek yaşam kalitenizin azalmasına neden olabilir. Kompleks boşaltıcı fizyoterapi tedavisi daha rahat ve bağımsız bir hayat sürdürmenize yardımcı olmaktadır

Lenfödemde değerlendirme ve tedavinin doğru şekilde yapılması çok önemlidir. Ekibimiz tarafından detaylı şekilde değerlendirilen ve tedavisi yapılan bireyler, lenfödem takibi için neler yapması gerektiğine hakimdir ve kendisi için risk oluşturan faktörleri tespit edebilecek becerileri edinir. Ayrıca bireyin lenfödem hastalığını kendi hayatının bir parçası haline getirerek etkili şekilde yönetme becerisini kazanması sağlanır. Bu becerilerin kazanılması tedavinin ilk aşamasında edinilen durumun korunması ve sürdürülmesi açısından hayati öneme sahiptir, aksi takdirde ödem yeniden gelişerek tedavinin baştan başlatılması gerekebilir.

Kompleks Boşaltıcı Fizyoterapi Ünitesi

Bizi, diğer fizyoterapi ve rehabilitasyon kliniklerinden ayıran birçok yönümüz var. Bunlardan birincisi, farklı alanlarda uzmanlaşmış akademisyenlerin kendi ünitelerinde hizmet vermesidir. İkincisi de, kliniğimize başvuran hastaların sadece lenfödem rehabilitasyon bakış açısı ile değil, bütüncül yaklaşımla tedavi edilmesidir.

Hastaların ihtiyaçları doğrultusunda, başka bir sürece ihtiyaç duymadan, tedavileri boyunca kliniğimizin diğer üniteleri ile desteklenir. Dünya genelinde kabul gören tedavi programına ek olarak ve ihtiyaca göre, el rehabilitasyonu, omurga sağlığı, oral-motor rehabilitasyon, kardiyopulmoner rehabilitasyon ve egzersiz tedavileri ile de iyileşmeyi geliştirecek gerekli tüm yaklaşımlardan destek sağlamak amaçlanmaktadır. Klinik egzersiz ünitesinde bulunan teknolojik cihazlar ile (izokinetik cihazlar, egzersiz ekipmanları vb.) hastalarımız desteklenerek, iyileşme en iyi, en kısa ve çok yönlü olarak sağlanmaktadır.

Tüm dünyada bilim insanlarınca uygulanan tedavi yöntemleri ile tanışmak ve sağlıklı bir yaşama adım atmak için sizleri kliniğimize bekliyoruz