Erişkin Psikiyatri Polikliniği - Obsesif Kompulsif Bozukluk (Takıntı Hastalığı)

OKB Takıntı Hastalığı

Obsesif Kompulsif Bozukluk (Takıntı Hastalığı)

Obsesyon saplantı kelimesine karşılık gelmektedir. Bu da insanın zihnine istem dışı gelen ve geldikçe rahatsızlık veren yenileyici düşünce şeklidir.

Kompulsiyon ise bu düşüncelerle baş edebilmek için tekrarlayıcı davranış dizisini uygulama biçimidir.

Obsesif düşüncelerin en temel özelliği bu düşüncelerin kişiye saçma ve rahatsızlık verici olmasıdır. Tamamen sizin düşüncelerinizden farklı, size uzak düşüncelerin varlığı söz konusudur. Bu rahatsızlığı yaşayan kişiler bu düşünceleri kontrol etmeye çalışırlar. Fakat ne kadar kontrol edilmeye çalışılırsa düşüncenin gelme sıklığı da o kadar artacaktır.

Obsesif kompulsif bozukluk, hem ilaç kullanımıyla hem de düzenli terapi ile toparlanması mümkündür. Sosyal ve aile ortamının da tedavi üzerinde oldukça yüksek katkısı vardır.

Genellikle ergenlik döneminde ve 20 – 30’lu yaşlarda başlamasına karşın, okul öncesi çağındaki çocuklar dahil herhangi bir yaşta da görülebilmektedir.

Bazı obsesyonlara örnek verecek olursak; kuşku, temizlik, cinsel içerikli, dini içerikli, dokunma, düzen, simetri, batıl itikatlar ve biriktirme obsesyonlarını söyleyebiliriz.