COVID-19 Bilgilendirmesi Hakkında

Öfke ve Saldırganlık ile Nasıl Başa Çıkılır?

Nasıl ki hepimiz sevgi, korku gibi duygular yaşıyorsak öfkede bu duygular gibi temel  duygularımızdan biridir. Öfke kişinin çoğunlukla bir engellenme ile karşı karşıya kalması sonrasında ortaya çıkar. Öfke kaçınılması gereken bir duygu değildir. Yalnızca uygun yollar ile ifade edilmesi önemlidir. Saldırganlık ise diğerini incitmeyi amaçlayan, diğerinin fiziksel ve psikolojik bütünlüğüne tehdit oluşturan davranış ya da eylemdir.

Öfke bir duygu, saldırganlık ise olumsuz bir davranımı ifade eder. Birey öfke yönetimini sağlıklı biçimde yapamaz ise diğer bir tanımla öfke kontrolsüz biçimde ortaya çıktığında saldırgan eylem peşinden gelebilir. Dolayısıyla sadece şoförler ile yolcular için değil her insanın, kendine ait olan öfke duygusunu tanıyıp uygun bir biçimde davranışa dönüştürebilmesi önemlidir.

Özellikle yoğun strese maruz kalınan işlerde öfke kontrolü, stres yönetimi alanlarında psikolojik destek almak bireylerin hem kişisel hem mesleki alandaki ilişkilerine olumlu sonuçlar getirecek ve saldırgan eylemlerin azalmasında etkili olacaktır. Ayrıca benzer olayların tekrarlanması riskini de azaltacaktır.

Eğer kişiler bu alanlarda sorun yaşadıklarını hissediyorlar ise stresle baş etme becerilerinin geliştirilmesi, gevşeme teknikleri, öfkeyi tetikleyecek olumsuz otomatik düşüncelerin değiştirilmesi, iletişim ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesi gibi alanlarda uzman eşliğinde bir desteğin alınmasının sorunun çözümüne yönelik önemli bir adım olacaktır..

Yaşamsal koşullar kişilerin birçok alanda engellenme hissetmesine sebep olduğunda bireylerin stres ve öfke duyguları tetiklenmektedir. Bu nedenle yukarıda belirttiğim gibi stresle baş etme ve öfke kontrolü alanlarında bir uzman eşliğinde bireysel olarak kişilerin kendilerine gelişim sağlaması var olan süreci işlevsel biçimde yönetmelerine katkıda bulunacaktır.

 
Thumbnail [200x200]
Uzman Klinik Psikolog

Klinik Psikolog Meral SARIKAYA