COVID-19 Bilgilendirmesi Hakkında

Özel Öğrenme Bozukluğu-Disleksi

Özel Öğrenme Bozukluğu

Disleksi nedir?

Disleksi, özel öğrenme bozukluğunun alt başlıklarından yalnızca biri olmasına karşın, Disleksi kelimesi gerçek anlamından çıkıp öğrenme bozukluğu manasında kullanılmaktadır.  Oysa kelime, anlam olarak sadece okuma bozukluğu manasına gelmektedir. Lexia okuma, kalkuli ise hesaplama demektir. Bu kelimelerin başına gelen dis- ön eki ise bu yeteneğin bozulduğu anlamını katar. Örneğin, Matematik bozukluğunun adı da diskalkuli’dir. Doğru adlandırma Disleksi değil özel öğrenme bozukluğudur.

Öğrenme bozukluğunun belirtileri nelerdir?

Tekerleme yapmak, sesleri sembollerle ilişkilendirmek ve doğru sırayla sesleri sıralamak gibi dil ve konuşma gelişimindeki zorluklar, bir çocuğun öğrenme bozukluğuna sahip olabileceğinin erken belirtileri olabilir. Yönergeleri takip etme, bilmediği kelimeleri söyleme, dil kalıplarını doğru kullanamama, kelime hatırlamada güçlük gibi alanlarda yaşanan kalıcı sorunlar da bu bozukluğa işaret edebilir.

Öğrenme bozukluğunun belirtileri genellikle, bir çocuk anaokuluna veya ilkokula başladığında okuma, yazma ve matematik öğrenmede temel alanlardan bir veya daha fazlası ile ilgili zorluklarla karşılaştığında görünür hale gelir.

Öğrenme bozukluğunun sebepleri nelerdir?

Öğrenme bozukluğu nörogelişimsel bir bozukluktur ve kökeni biyolojiktir. Genetik, epigenetik ve çevresel faktörlerin etkileşimini sonucunda beyindeki sözlü ya da sözsüz bilgiyi etkin ve doğru algılama ya da işleme kabiliyeti etkilenir.

Öğrenme bozukluğunun belirlenmiş çevresel faktörleri nelerdir?

Öğrenme bozukluğunun belirlenmiş çevresel faktörleri; doğum öncesi yetersiz beslenme, ilaç kullanma gibi nedenlerin yanı sıra doğum sırasında oluşan zorluklar ve doğumdan sonra oksijensiz kalma gibi nedenlerdir.

Öğrenme bozukluğu genetik midir?

Öğrenme bozukluğu ailesel kümelenme gösterir. Birinci derece akrabasında okuma veya matematik bozukluğu olan bir çocuk, bunlardan birini geliştirmede yüksek riski altında bulunur. Öğrenme bozukluğu zeka eksikliğinden kaynaklanmaz.

Öğrenme bozukluğunun olmazsa olmaz şartı var mıdır?

Örgün eğitim yıllarının başlamasıyla birlikte akademik becerilerin temel taşlarını öğrenmede güçlük yaşanması ve yaşanan bu güçlüğün ısrarlı bir biçimde devam etmesidir. Temel akademik beceriler, tek kelimeleri doğru ve akıcı okuma, okuduğunu anlama, yazılı anlatım ve yazım kuralları, sayı bilgisi ve hesaplama, matematiksel akıl yürütmeyi içerir. Bu becerilerle ilgili zorluklar, tarih, bilim ve sosyal bilgiler gibi diğer akademik konularda öğrenimde sorunlara neden olabilir. Ancak bu sorunlar, altta yatan akademik becerileri öğrenmenin zorluklarına atfedilebilir. Tüm öğrenme bozukluğu olgularının yaklaşık %75-80’ini okuma bozukluğu oluşturur ve toplumda %5-17 civarında görülür. Okuma bozukluğunun sıklığı dillere göre farklılık gösterir. Cinsiyet farkı çok azdır. Erkeklerde biraz daha çok görülür.

Öğrenme bozukluğu basit bir eğitim eksikliği ya da yetersiz öğretim sonucu değildir. Akademik becerilerin normal öğrenilmesini bozar. Belirli öğrenme bozukluğu olan bazı çocuklar için, bir sınıftaki bir dersi izlerken yeni bir konsept öğrenmek kolay olabilir, ancak evde yeni bilgiler üretmek ve bunları uygulamaya koymak sinir bozucu zorluklara neden olabilir. Görme ve işitme ile ilgili duyusal sorunlar, özel öğrenme bozukluğu gibi görünebilir.

Tedavi edilmememiş kaygı bozuklukları ve DEHB öğrenme bozukluğu gibi görünebilir. Buna ek olarak, tedavi edilmemiş özel öğrenme bozukluğu bir çocuk için çok yıldırıcı ve hayal kırıklığı yaratıcı olabilir. Bu durum, çocukta anksiyete, depresyon, karşı gelme bozukluğu, DEHB ya da davranış problemlerine benzer bir ruh haline sebep olabilir ve yanlışlıkla bunlarla karıştırılabilir

Tanı koymaya yardımcı olan okuma, yazma, matematik ve imla becerisi, akıl yürütme, öğrenme, öğrenme ve hafıza, görsel ve işitsel işleme, dinlediğini anlama, sözlü ifade, yönetsel becerilerinin geniş bir profilini çıkaran nöropsikolojik değerlendirme türleri vardır.

Öğrenme bozukluğunun tedavisi nedir?

Öğrenme bozukluğunun tedavisi için kesin bir tedavi yöntemi olmamasına karşın, bir çocuk için okuma, yazma ve matematik becerilerini geliştirmenin birçok yolu vardır. Tedavi genellikle becerileri güçlendirmeyi ve bir çocuğun güçlü yanlarından yararlanmak için uyarlanmış bir öğrenme stratejisi geliştirmeyi içerir. Örneğin, tekrarlama ve anımsatıcı cihazlar, bir matematik formülünü ezberlemeyi kolaylaştırabilir ve bir kelime problemini göstermek için bir resim çizmek çocuğa sorulan şeyi görselleştirmesine yardımcı olabilir. Öğrenme bozukluğu için yapılan muamele sıklıkla çok modlu öğretim içerir. Bir çocuğun kendi gözleri ve kulakları tek başına bir konuyu kavrayamaması durumunda, dokunuş, tat ve hatta koku gibi diğer duyular öğrenme sürecinde rol oynayabilir. Benzer şekilde, bir tür problemi başka bir formata dönüştürmeyi öğrenmek yardımcı olabilir (örneğin geleneksel bir matematik sorununun bir kelime problemine dönüştürülmesi). Bir öğrenme uzmanı, bir çocuğun okuldan yararlanabileceği hizmetleri veya konaklama yerlerini belirlemeye yardımcı olabilir. Özellikle psikoterapi, bilişsel davranış terapisi, öğrenme bozukluğuna eşlik eden duygusal ve davranışsal sorunların tedavisinde de yardımcı olabilir. Öğrenme bozukluğu, eğer tedavi edilmezse bir kişinin hayatı boyunca, daha düşük akademik başarı, düşük benlik saygısı, okulu bırakma oranlarında artma, psikolojik sıkıntıların artması ve genel zihinsel sağlık durumunda zayıflama ve bunların yanı sıra işsizlik oranlarında artış veya yetersiz istihdam gibi olası sorunlara yol açabilir.