COVID-19 Bilgilendirmesi Hakkında

Özgüven Eksikliği

Özgüven eksikliği, kişinin kendi becerilerinin yeteneklerinin farkında olmama halidir.

Özgüven kişinin kendi becerileri, sınırları ve yeteneklerinin gerçekçi bir şekilde farkında olma halidir. Özellikle çocukluk döneminden itibaren çocuğa bakım veren kişilerin tutumları ve yetiştirme stilleri çocuğun kendilik algısını ne şekilde geliştireceğine etki etmektedir.

Örneğin aşırı derecede eleştirel bir baba, son derece mükemmeliyetçi ve yüksek beklentili bir anne çocuğun özgüven eksikliği geliştirmesinde rol sahibi olabilir. Ya da oldukça baskılı bir ortamda yetişmiş bir çocuk ileride sosyal ya da iş ortamında kendisini özgürce ifade etme konusunda sıkıntı yaşayabilir.

Özgüven eksikliği, bir konuda kişi söz aldığında yanlış bir şey söyleyeceğinden ve eleştirileceğinden endişe duyabilir. Bu nedenle toplum içinde örneğin bir toplantıda fikir beyan etmekten kaçınabilir. “Sen çocuksun sus”, ya da “büyüklerin yanında konuşulmaz” gibi cümleler çocukların ileride sınıfta ya da arkadaşları içerisinde sosyal olarak çekiniklik ya da kaygı yaşamasına sebep olabilir. Bu gibi örneklerden de anladığımız gibi çocukluk döneminde temelleri atılan bir kavramdır özgüven. Tabii her konuda olduğu gibi özgüvenin de fazla olduğu durumlar zaman zaman kişiye sorun yaratabilmektedir.

Gerçekçi düzlemden uzaklaştığında kişinin kendi sınırlarının farkına varmamasına ve zarar görmesine neden olabilecektir. Bu noktada kişinin kendi sınır ve becerilerinin farkındalığı oldukça büyük önem kazanmaktadır.

Özgüven eksikliğini tedavi edebilmek için kişinin kendisini tanıması, geliştirilmesi gereken yönleri kabul edip onun üzerine çalışması ve gelişmiş olan yönlerimizi de nasıl doğru yöne kanalize ederek faydalı hale dönüştüreceğini bilmesi gerekmektedir. Bu noktada sıkıntılar yaşadığında da bir uzmandan destek alması kişinin faydasına olacaktır. Destek alarak kişi hem sosyal hayatında hem de iş hayatında daha mutlu ve başarılı olacaktır.

Thumbnail [200x200]
Uzman Klinik Psikolog

Klinik Psikolog Cemre Ece GÖKPINAR