COVID-19 Bilgilendirmesi Hakkında

Psikanaliz

Psikanaliz

Psikanaliz

Freud psikanalizi üç ana başlık altında tanımlamıştır: İnsanın ruhsal süreçlerini anlamak için kullanılan bir yöntem, bu yöntemi temel alan bir tedavi tekniği ve bu yöntemle ortaya çıkan verileri değerlendirmede kullanılan bir disiplindir. Bu tanımdan anlaşılacağı üzere psikanaliz insanı sadece tedavi etmeyi değil; onu anlamayı da kendisine amaç edinmiş bir sistemdir.

 Psikanaliz sürecinde bireyin bilinçdışına atılan deneyim ya da hatıralarının yeniden anımsanması ve bunlarla iç dünya arasındaki bağlantının yeniden ele alınması sağlanır. Bu süreçte bireyden (analizandan) aklına gelen her şeyi sansürlemeden, yargı ve mantık süzgecinden geçirmeden aklına geldiği gibi söylemesi beklenir. Buna “serbest çağrışım” denir. Ayrıca rüyalar, fantaziler gibi tüm içsel süreçlerin de psikanaliste anlatılması istenir. Bununla birlikte birey (analizan) deneyimleri ya da hatıralarını bilinç dışında tutmak için oluşturduğu savunmaların da farkına varmaya başlar. Farkındalıklarla birlikte kişiyi psikanalize getiren sorun daha açık hale gelmiştir ve çözülmeye hazırdır.

Psikanalize Ne Zaman Başvurulabilir?

Birey hayatında zorlandığında, ilişkilerinde tekrarlayan sorunlar yaşadığında ve semptomlar (belirtilerin) yaşamını olumsuz etkilediğinde veya kendi ruhsallığını anlamak, anlamlandırmak istediğinde psikanalize başvurabilir.

Psikanaliz Nasıl Bir Tekniktir?

Psikanaliz seansları analizanın divanda uzandığı ve psikanalistin analizanın görüş açısında olmadığı bir biçimde 45 dakikalık seanslar halinde, haftada 3 ile 5 seans yapılır. Bu seans sıklıkları analizanın çok hasta, durumunun çok ağır olmasıyla ilgili değildir. Psikanalizin doğası tüm bilinç dışı ve ruhsal süreçlerin birbirleriyle ilişkisini fark etmek adına psikanalistle bu yoğunlukta çalışmayı gerektirir.

Kimler Psikanaliz Yapar?

Psikanaliz yapabilmek için ruh sağlığı profesyonelinin kendi bireysel psikanalizini bitirmiş ve psikanalist olabilmek için gerekli psikanalitik eğitimlerini (psikanaliz formasyonu) tamamlamış olması gerekir.

Psikodinamik Psikoterapi

İnsanı anlamada kullanılan terapi ekollerinden biri de psikodinamik psikoterapidir. Kısaca psikodinamik terapide öncelikle, bireyin yaşamında sıkıntı, kaygı, korku, mutsuzluk yaratan süreçler ve çevresiyle ilişkilerinde çatışma yaratan duygu, düşünce ve davranışları, kişinin ruhsal gelişimi içerisinde terapisti ile birlikte tekrar derinlemesine anlamlandırılıp farkına varılır. Farkına varılan süreçler terapötik ilişki içinde yeniden yorumlanıp kazanılan içgörüsel gelişimle birlikte, bireyin kendine rahatsızlık veren çatışmalarının işlevsel ve sağlıklı biçimde dönüştürülmesi sonucunda, kişinin kendi arzu ve isteklerini yaşamına uygun biçimde geçirebilmesi hedeflenir.

Psikodinamik terapide bireyin çocukluk deneyimleri ile gelişimi, davranış ve duygulanımların ardındaki bilinçdışı belirleyiciler, aktarım, savunmalar, nesne ilişkileri, kişinin terapötik çalışmaya ilişkin direnci, rüyalar ve tekrarlayıcı yaşamsal deneyimler gibi psikoanalitik kavramlarla çalışır. Psikodinamik terapi tedavide psikoanalitik terapilerle benzer kavramları kullansa da psikoanalitik terapilerdeki gibi çalışma divanda değil yüz yüze gerçekleştirilir. Seans sıklığı ve çalışma süresi danışan ile birlikte belirlenmekle birlikte, seans sıklığı genellikle haftada bir şeklinde olup regresyona psikoanalitik terapilerdeki kadar izin verilmez ve terapist şimdi ve burada ilkesi içinde daha aktif yorum kullanır.