COVID-19 Bilgilendirmesi Hakkında

Tedavi Yöntemlerimiz

Beyin haritalaması dışında, birinci olarak ilaçların beyne etkisini değerlendirten “Test Dose” sistemi var. Burada ilacın biyoyararlılığını anlamak amaçlanıyor. Tedaviye dirençli ruhsal rahatsızlıklarda, çocuklarda dikkat eksikliği, hiperaktivite ve öğrenme güçlüğü olgularında “Ritalin test doz” ile biyoyararlılığı ölçerek daha bilinçli tedavide bize yardımcı oluyor. İkinci faaliyetimiz, Nörokognitif testler dediğimiz nöropsikolojide önemli olan anlama, kavrama, dikkat, zeka, bellek testlerini bilgisayar ortamında yapıyoruz. Bilgisayar kolaylığı olmadan önce bu testler 10-15 gün sürebiliyordu. Şimdi yarım günde kişinin beyin faaliyetlerinin yeterli olup olmadığını anlayabiliyoruz. Uçüncü faaliyetimiz, Kognitif rehabilitasyon dediğimiz zihin geliştirme programları.

Kişinin bozulan zihinsel yetilerini belirliyoruz, kişiye bireysel ihtiyacına göre zihin faaliyetini artırma ile ilgili bilgisayar ortamında beyin işlevlerini geliştirici egzersizler uyguluyoruz. Bu Viyana Rehacom sistemi dediğimiz yeni bir teknolojidir. Dördüncü faaliyetimiz, Stres yönetimi çalışmalarıdır. Klasik yöntemde gevşeme egzersizleri uygulanır. Biz beyin haritalamasında işlevi en çok bozulan bölgeyi belirledikten sonra o bölgeye elektrot bağlayarak kişinin beyin dalgalarını ekranda görüyoruz. Sonra ona bazı teknikler öğreterek beynini rahat kullanması becerisini kazandırıyoruz. Cocuklar bu teknikle bilgisayarda düşünme gücüyle uçak uçurabiliyor, araba yarışı yapabiliyorlar.

Beşinci faaliyet olarak uyku incelemesi yapıyoruz. Hipnogram programı ile Psikiyatrik nedenle uyku bozukluğu çekenlerde uykunun kalitesini değerlendiriyor, tedaviyi çıkan sonuca göre planlıyoruz.

Hastalıkların tanısında ve ilaç etkilerinin izlenmesinde Beyin Haritalama sisteminin rolü;

Daha öncede söz ettiğimiz gibi hastalıklara tanı koyma multidisipliner bir yaklaşım gerektirir. Klinik ölçekler her yerde olduğu gibi bizim için birinci plandadır. Klinik ölçeklerde belirlenen tanıyı güçlendirmek için beyin haritalaması işimize yarıyor. İlacın ve tedavinin biyoyararlılığını anlamak için 3 veya 6 ayda yapılan haritalamalar bize bilgi veriyor. Zor vakalarda “Test Dose” uygulamaları ile en isabetli ilacı bulmaya çalışıyoruz.

Beyin haritalamaları nasıl bir teknolojidir?

Bilgisayar devriminin klasik EEG’de açtığı bir çığırdır. İnsan beyni kompleks elektronik bir cihazdır. Her elektronik cihaz gibi insan beyni de elektromanyetik dalgalar yayar. Biz beynin bu yaydığı dalgaları yani sinyalleri ölçüyoruz. Beynin her bölgesi dört ana grup sinyali (Delta, Teta, Alfa, Beta) belli oranda neşreder. Her yaş grubunda beynin ürettiği sinyallerin oranı farklıdır. New York’taki merkezimizde yüzlerce sağlıklı kişi üzerinde araştırma yapılarak bir “Data Base” oluşturulmuştur. Bu veri tabanı ile çekilen kişinin verisi bilgisayarda analizden geçiriliyor. Böylece o kişinin beyninin hangi bölgesi hızlı sinyal üretiyor hangi bölgesi yavaş sinyal üretiyor belirliyoruz. Olması gerekenden fazla yavaş sinyal varsa veya hızlı sinyal düşükse kişinin beyninin o bölgesinde işlevin bozulduğu kanısına varıyoruz. Her bilginin sayısal formata dönüştürülmeye çalışıldığı günümüzde beynin ürettiği sinyallerin sayısal formata dönüştürülebilmesi bize bu kolaylığı sağladı. En önemli çabamız temiz bir kayıt yapabilmemiz. Artifaktsız yapabildiğimiz bir kayıt mesleğimizi daha iyi uygulamada bize çok kolaylıklar sağlıyor.

Bu konuda dünya tıbbında uygulama yaygınlığı ne oranda?

Alzheimer merkezlerinde EEG önemli bir laboratuar desteğidir. Sayısal EEG uygulaması seçkin merkezlerde vardır.

Psikiyatride ise özellikle Alman ekolünde çok yaygındır. Alman psikiyatrist bırakın sayısal EEG’yi her hastasına klasik EEG yi çektirir.

ABD’de 1997 de ABD Nörofizyoloji cemiyeti sayısal EEG’nin kullanılma alanlarını belirledikten sonra yavaş yavaş yaygınlaşmaya başladığını görüyoruz. Alzheimer, Epilepsi, Depresyon, Şizofreni, Oğrenme güçlükleri, Hiperaktivite, Bağımlılık gibi hastalıklarda sayısal EEG önerilmektedir.

Psikiyatrik rahatsızlıların bir beyin hastalığı olduğu anlaşıldıkça uygulama yaygınlaşacaktır. İdeal yöntem beynin kimyasal haritalamasını çıkarmaktır, ancak bu şu anda çok özel şartlarda yapılabilmektedir. Belki de gelecekte daha ayrıntılı beyin haritalamaları yapabileceğiz.