COVID-19 Bilgilendirmesi Hakkında

Triple P Olumlu Anne Babalık Eğitime Katılın!

Triple P, uluslararası düzeyde başarısı kabul edilmiş dünyadaki en etkili ve kanıta dayalı anne baba eğitim programlarından biridir. Triple P sistemi, 0-12 yaş arası ve ergenlik döneminde çocuğu olan annelerin ve babaların değişik türde ve yoğunlukta bilgi, tavsiye ve profesyonel destek hizmetlerine duydukları ihtiyaca uygun olacak şekilde çok düzeyli bir uygulama modeli sunmaktadır.

Triple P’nin amacı annelere ve babalara, çocuklarının sosyal, duygusal ve davranışsal problemlerini yönetme konusunda ihtiyaç duydukları beceri ve özgüveni, onları sürece dâhil ederek, cesaretlendirerek ve güçlendirerek kazandırmaktır. Bir başka deyişle, Triple P bir erken müdahale programıdır. Olumlu annelik ve babalık becerilerini ebeveynlere öğretilerek çocuklarının ileride yaşayabileceği öfke nöbeti, okul uyumsuzluğu, davranım problemleri, ebeveynlerle ilişki problemleri gibi sorunların yaşanmadan erken yaşta önlenebilmesi hedeflenmektedir.

8 oturumluk bir program olup, sadece 5 oturum anneler ve babalar ile fiziksel olarak bir araya gelinerek uygulanmaktadır. Geri kalan 3 oturum ise “telefon” aracılığı ile yapılmaktadır. Her bir oturumun kendi konusu vardır. Her bir aile için bir tane “çalışma kitabı” alınması zorunludur. Her oturumda konu ile ilgili video gösterimi yapılmaktadır (gerekli ekipmana uygulayıcılar sahiptir). Oturumlar haftada bir kez organize edilmekte ve yaklaşık 90 dakika sürmektedir. Her iki ebeveynin gelmesi ideal olanıdır. Ancak bazı durumlarda (boşanma, şehir dışında iş sahibi olma vb.) ebeveynlerden birinin katılması da kabul edilmektedir.

En az 2 aile ile oturumlar yapılmaktadır (her iki ebeveynin katıldığı kabul edilirse en az 4 kişi). En fazla ise sürecin sağlıklı ve verimli olabilmesi adına 5 aile (her iki ebeveynin katıldığı kabul edilirse en fazla 10 kişi) ile uygulama gerçekleşmektedir. Katılan ailelerin çocuklarının yaşlarının birbirlerine yakın olması göz önüne alınır ise iki farklı grup oluşturulması planlanabilir.

Birinci grup aileler: Çocuklarının yaş aralığı 2–5 yaş olan ailelerdir.
İkinci grup aileler: Çocuklarının yaş aralığı 6–9 yaş olan ailelerdir.

Eğitime katılacak olan ailelerin çocuklarında ciddi düzey psikopatoloji olmaması gerekmektedir. Bir başka deyişle, çocuklarının normal gelişim gösteren ve herhangi bir psikiyatri/nöroloji uzmanından teşhis almamış olmaları gerekmektedir.

Çocuklarında aşağıdaki sorunlar var ise, aileler bu programa başvuru yapabilirler:

  • Öfke nöbetleri
  • Ev içinde ve dışında çeşitli uyumsuzluklar
  • Kurallara uyum sağlamada problemler
  • Akranları ile uyumsuzluk
  • Yemek zamanıyla ilgili problemler
  • Uyku zamanıyla ilgili problemler
  • Yüksek riskli durumlarda sıklıkla sorun yaşama (alışveriş, arabada seyahat etme, misafirliğe gitme vb.)
  • Kendi başına yaşına uyumlu olan özbakım becerilerini gerçekleştirmede problemler
  • Ev içinde ve dışında disiplini sağlamada problemler