COVID-19 Bilgilendirmesi Hakkında

Doç.Dr. Habib ERENSOY Psikiyatri Uzmanı

1995 tarihinde Tıp Fakültesini bitirerek 1995-2002 yılları arasında Türkiye ve yurt dışında Pratisiyen Hekim olarak çalışmıştır.

Uzmanlık öğrenimini İstanbul Üniversitesi Istanbul Tıp Fakültesi (Çapa) Psikiyatri Anabilim dalında bitirerek 2006 yılında psikiyatri uzmanı olmuştur.

2005 yılında Hollanda'da Amsterdam Üniversitesinde Bağımlılık Psikiyatrisi alanında eğitim almıştır. Ayrıca 1.5 sene süren 300 saatlik 'Bağımlılık Danışmanlık ve Tedavi Yöntemleri' eğitimini tamamlanmıştır. Uzmanlık tezini  "Psikiyatri Polikliniğine başvuran hastalar arasında Alkol ve Madde Kullanım Bozukluklarının yaygınlığı, Klinik Özellikleri ve Komorbiditeleri "üzerine yazmıştır. Ayrıca 2006- 2010 seneleri arasında Psikoonkoloji ve Konsültasyon-Liyezon Psikiyatrisi alanında çalışmış ve süpervizyon alıp, Cinsel İşlev Bozukluklarının tanı ve tedavi konusunda eğitimini CETAD’dan tamamlamıştır.

Devlet hizmeti yükümlülüğünü Şanlıurfa'da Psikiyatri uzmanı olarak tamamlamıştır.

Mesleki İlgi Alanları Bağımlılık Psikiyatrisi, Anksiyete Bozuklukları, Kişilik Bozuklukları, Konsültasyon ,Liyezon Psikiyatrisi ve Psikoonkoloji ve Cinsel İşlev Bozuklukları üzerinedir. Yerli ve yabancı dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır ve Bağımlılık dergisinin danışman kurulunda yer almaktadır.  Türkiye Psikiyatri Derneği, Türk Tabipleri Birliği İstanbul Tabip Odası üyesidir. Yabancı dili İngilizce ve Farsça'dır. 2010 tarihinden buyana NPİSTANBUL Beyin Hastanesi ve Üsküdar Üniversitesi NP Etiler Polikliniğinde psikiyatri  uzmanı olarak görev yapmaktadır.