COVID-19 Bilgilendirmesi Hakkında

Klinik Psikolog Duygu KARAOĞLU Uzman Klinik Psikolog

1990 yılında Şanlıurfa’da doğmuştur. 2012 yılında Yeditepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji bölümünden yüksek onur derecesi ile, 2015 yılında ise Üsküdar Üniversitesi klinik psikoloji yüksek lisans programından başarı ile mezun olmuştur. 2016 yılından bu yana Arel Üniversitesi’nde klinik psikoloji doktora programına devam etmektedir. Psikoterapilerinde, etkililiği birçok çalışma ile kanıtlanmış olan “Bilişsel ve Davranışçı” ekolü benimsemekte olup, başta Dr. Maria Ceu Salvador tarafından verilen Avrupa Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği (EABCT) onaylı “Çocuk ve Gençlerde Kognitif ve Davranış Terapisi” teorik-süpervizyon, Dr. Emel Stroup tarafından verilen Academy of Cognitive Therapy (ACT) onaylı teorik- konsültasyon eğitimlerini ve diğer bilişsel davranışçı ekol eğitimlerini başarı ile tamamlamıştır. Süpervizyon ve teori eğitimlerine halen doktora programında devam etmektedir.

3-10 yaş arası çocuklar ile çalışırken yoğun olarak, Association for Play Therapy (APT) ve Family Enhancement and Play Therapy Center tarafından onaylı “Çocuk Merkezli Oyun Terapisi” yaklaşımını benimsemekte olup, çocukların yaşadıkları duygusal, davranışsal ve gelişimsel sorunları oyun terapisi çerçevesinde ele almaktadır.

Çocukların ve gençlerin yaşadıkları sorunlar ile çalışırken aile içi ilişkilerin ve ebeveynlik tutumlarının dikkate alınması gerektiğini düşündüğü için Avustralya Queensland Üniversitesi tarafından onaylı “Triple-P Olumlu Anne Babalık Programı” eğitimini başarı ile tamamlayarak ebeveynler ile grup programını yürütmektedir. Bunun yanı sıra, özel olarak dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocuklar/gençler ve aileleri için Prof. Dr. Susan Bögels tarafından geliştirilen ve eğitimi verilen, Amsterdam Üniversitesi onaylı bilinçli farkındalık temelli grup programını danışanları ile beraber yürütmektedir.

Araştırma becerilerine ve teorik bilgilerine katkı sağlaması amacı ile King’s College London, Institute of Psychiatry, Psychology and Neuroscience, Child and Adolescent Psychiatry’de 6 ay süresince Prof. Edmund Sonuga-Barke ve Dr. Kasia Kostyrka-Allchorne süpervizyonluğunda  “The development of episodic prospection and its link to future oriented decisions during adolescence: behavioural and electrophysiological correlates” ve “Neural, physiological and behavioural correlates of transitioning from rest and recreation to work in young children” çalışmalarında misafir araştırmacı olarak yer almıştır.

2012 yılından bu yana NPİstanbul Beyin Hastanesi’nde ağırlıklı olarak çocuk, genç ve genç yetişkinler ile psikoterapi ve psikolojik değerlendirme çalışmalarını sürdürmektedir.