Deprem Travma Psikolojisi

Etiler Tıp Merkezi

Üsküdar Üniversitesi NP Etiler Tıp Merkezinde; Psikoloji, Psikiyatri, Dil ve Konuşma Bozuklukları ve Ergoterapi dallarında tanı ve tedavi hizmeti verilmektedir. Erişkin Psikiyatri biriminde orta ve hafif şiddette belirtiler gösteren ve tedavisi ayaktan sürdürülebilecek danışmanlarımıza; depresyon, maskeli depresyon, OKB (Obsesif Kompulsif Bozukluk), Sosyal Fobi, Kişilik Bozuklukları, Bipolar Bozukluk, Şizofreni, Manik Depresif Bozukluk, Dürtü Kontrol Bozuklukları, Evlilik-İlişki Sorunları, Yeme Bozuklukları, Cinsel İşlev Bozuklukları, Bağımlılık Sorunları, Uyku Bozuklukları, Yaygın Anksiyete ve diğer psikiyatrik hastalıklar ile ilgili kişiye özel tedavi hizmeti sunulmaktadır.

NP Etiler Tıp Merkezinde Uygulanan Testler

NP Etiler Tıp Merkezinde Psikolojik Tarama Testleri olarak; CAS Testi, MMPI, TOVA Dikkat Ölçeği, COG, SPM, DAUF, NVLT, MOXO, Rorschach, WISC-R, Wais Zekâ Testi, Yale Brown, İlişki Ölçekleri, Aile Değerlendirme Ölçekleri ve tüm nöropsikolojik testler uygulanmaktadır. Beyin Haritalama Çekimi (QEEG) yöntemi ile danışanların ayrıntılı nöropsikolojik değerlendirmesi yapılmaktadır.

Tıp Merkezinde görev yapan psikologlarımız teknolojinin olanaklarından da faydalanarak dünyada kabul gören terapi yöntemlerini uygulamaktadırlar. Psikoterapi olarak; Depresyon, Sosyal Kaygı Bozukluğu, OKB, Manik Bozukluk ve diğer psikiyatrik hastalıklar için Kognitif Davranışçı Terapi, geçmişte yaşanılmış baş edilemeyen travmatik yaşantı ya da travmatik algılamaları düzeltmek için EMDR Uygulaması, Eş ve İlişki Terapisi, Cinsel Terapiler, Yas ve Kayıp Terapisi, Şema Terapisi, bellek ve dikkat gelişimine yardımcı olan Rehacom Uygulaması, Nörobiyofeedback uygulaması, sanal gerçeklik terapisi, dinamik yöntemli psikoterapi ve diğer terapi teknikleri uygulanmaktadır.

Ayaktan takip edilen danışmanlara kişiye özel tedavi uygulamalarında, Üsküdar Üniversitesi Farmakogenetik ve Toksikoloji Laboratuvarının olanaklarından faydalanarak ilaç ve kan düzeyi ölçümleri yapılmaktadır.

Üsküdar Üniversitesi NP Etiler Tıp Merkezi Ergoterapi Merkezinde;

  • Duyu bütünleme terapisi
  • Davranış becerilerinin geliştirilmesi
  • Sosyal becerilerin geliştirilmesi
  • Temel dil becerilerinin geliştirilmesi
  • Kaba ve ince motor becerilerinin geliştirilmesi hizmetleri verilmektedir.