Deprem Travma Psikolojisi

Feneryolu Tıp Merkezi

Üsküdar Üniversitesi NP Feneryolu Tıp Merkezinde, Psikiyatri, Psikoloji, Dil Konuşma Bozuklukları dallarında ayaktan teşhis ve tedavi hizmeti verilmektedir.

NP Feneryolu Tıp Merkezi

Erişkin, Çocuk ve Ergen Psikiyatri Biriminde;

Depresyon, Sosyal Fobi, Kişilik Bozuklukları, Bipolar Bozukluk, Panik Bozukluk, OKB (Obsesif Kompulsif Bozukluk), Şizofreni, Evlilik ve İlişki Sorunları, Yeme Bozuklukları, Cinsel İşlev Bozuklukları, Dürtü Kontrol Bozuklukları, Uyku Bozuklukları, Bağımlılık Sorunları, Çocuk ve Aile İletişimi, Çocuk ve Okul, Çocuklarda Tikler ve Takıntılar, Çocuklarda Depresyon, Çocukta Davranış Sorunları, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, Kekemelik ve Diğer Konuşma Bozuklukları, Özel Öğrenme Güçlüğü, Otizm, Sınav Kaygısı ve diğer psikiyatrik hastalıklar için kişiye özel tanı ve tedavi hizmeti sunulmaktadır.

Tıp Merkezinde tanıya yardımcı olması adına Beyin Haritalama Çekimi (QEEG), Biyokimya Laboratuvar Tetkikleri, Farmakogenetik İlaç Kan Düzeyi Ölçümü ve Toksikoloji Laboratuvar Tetkikleri yapılmaktadır. Tedaviye dirençli psikiyatrik durumlarda doktorun uygun görmesi durumunda, TMU (Transkraniyal Manyetik Uyarım Tedavisi) yapılmakta ya da hastanede yatırılarak daha yoğun bir tedavi programı uygulanmaktadır.

NP Feneryolu Tıp Merkezi

Psikoloji Biriminde;

Depresyon, Sosyal Kaygı Bozukluğu, OKB, Panik Bozukluk, Geçmişte Yaşanılmış Başedilemeyen Travmatik Yaşantı ya da Travmatik Algılamalar, Eş ve İlişki Problemleri, Cinsel Sorunlar, Yas ve Kayıp, Bellek ve Dikkat Problemleri vb. psikiyatrik ve psikolojik sorunların tedavisine yönelik; Bilişsel Davranışçı Terapi, Dinamik Terapi, Psikanaliz, Şema Terapisi, EMDR, Nörobiyofeedback, Rehacom Uygulamaları, Cinsel Terapi, Çift Terapisi, Aile Terapisi, Pozitif Psikoloji ve Duygusal Zekâ Programı ve diğer terapi teknikleri uygulanmaktadır.

Psikolojik Tarama Testleri olarak; tüm nöropsikolojik testler, NPT, MMPI, Rorschach, TAT/CAT, WISC-R, CAS Testi, Wais Zekâ Testi, Yale Brown, Tova Dikkat Ölçeği, Vienna Test Sistemi (COG, SPM, DAUF, NVLT) İlişki Ölçekleri, Aile Değerlendirme Ölçekleri ve diğer tüm psikolojik testler uygulanmaktadır.

Kurumumuza şehir dışı veya yurt dışından gelen danışmanlarımızın doktor veya psikolog ile ilk yüz yüze görüşme sonrasındaki poliklinik takip süreçleri, doktor/psikoloğun uygun görmesi durumunda Telepsikiyatri hizmetimizle online olarak gerçekleştirilebilmektedir.