Deprem Travma Psikolojisi

Prof.Dr. Ahmet KONROT SBF / Dil ve Konuşma Terapisi - Bölüm Başkanı / ÜSESKOM Müdürü

1948 yılında Eskişehir'de doğdu. Eskişehir Maarif Koleji'nden sonra Gazi Eğitim Enstitüsü İngilizce Bölümünden İngilizce Öğretmeni olarak mezun oldu. Siirt Batman Lisesinde İngilizce öğretmenliği, Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nde İngilizce Okutmanlığı yaptı. Bu sırada Milli Eğitim Bakanlığı'nın açtığı sınavı kazanarak İngiltere'ye gönderildi. Essex Üniversitesi'nde Uygulamalı Dilbilimi ve Fonetik alanında Mezuniyet Sonrası Diploma aldı. Yine aynı üniversitede Dilbilimi (Deneysel Sesbilimi) alanında Doktora yaptı. Doktorasının ardından İngiliz Hükümeti Teknik Yardımlaşma Bursunu kazanarak Londra'da Dil ve Konuşma Terapistliği Lisansı alarak Türkiye'ye döndü. Dönüşünde Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesinde göreve başladı. Bu fakültede Özel Eğitim Bölümü'nün kurulmasında görev aldı.

1984'de Yardımcı Doçent, 1988'de Doçent, 1993'de Profesör oldu. Anadolu, Abant İzzet Baysal, Ankara ve Osmangazi Üniversitelerinde lisans ve lisansüstü düzeyde dersler verdi. 1998'de Başbakanlığa bağlı Özürlüler Yüksek Kurulu'nda dönemin Başbakanı tarafından Üniversiteleri temsilen üye olarak atandı ve emekli olması nedeniyle bu görevinden ayrıldı. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü'nün Bilimsel Danışma Kurulunda üyelik yaptı. 1982-2000 yılları arasında Büyük Britanya Dil ve Konuşma Terapistleri Birliği üyeliğinde bulundu. Nisan 1999 yılında kendi isteği ile üniversitedeki görevinden emekliye ayrıldı, Dil ve Konuşma Terapisti olarak serbest çalışmaya başladı. 2000 yılında Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü öğretim üyesi olarak tekrar Anadolu Üniversitesine döndü. Aynı zamanda Dil ve Konuşma Bozuklukları Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezinde görev yaparken 2003 yılında Engelliler Entegre Yüksekokulu müdürlüğüne atandı. 2005-2014 yılları arasında KKTC Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümünde öğretim üyeliği yaptı.

2014 yılı Haziran ayında tam zamanlı öğretim üyesi olarak Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü'nde göreve başladı ve bu bölümün başkanlığına atandı.

Dil ve Konuşma Bozuklukları Uzmanları Derneği'nin kurucu üyesi ve Özel Eğitimciler Derneği üyesi olan Prof. Konrot, evli ve bir çocuk babasıdır.