Deprem Travma Psikolojisi

Dr. Öğr. Üyesi Neriman KİLİT Çocuk - Ergen Psikiyatri Uzmanı

1981 yılında Antalya’da doğmuştur. İlköğretim ve liseyi Özel Antalya Kolleji’nde tamamlamıştır. Üniversite eğitimini Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İstanbulda tamamladıktan sonra pratisyenlik mecburi hizmetine 2011 yılında Kırklareli Merkez TSM’de devam etmiştir. 2013 ekim ayında Edirne Trakya Üniversitesi Çocuk ve Ergen Ruh sağlığı ve Hastalıkları A.B.D.’da çocuk ve ergen psikiyatri uzmanlık eğitimine başlamıştır ve uzmanlık eğitimini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları A.B.D.’de 2017 yılının aralık ayında tamamlamıştır. 2018 yılında uzmanlık mecburi hizmetine Tokat Dr. Cevdet Aykan Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde başlamış olup, 2020 Ocak ayı itibari ile NP. Beyin Hastanesinde uzman hekim olarak görevine devam etmektedir.

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu olan Çocuklarda Bağlanma Biçimleri konulu tez çalışması, DEHB, İlköğretim Çağındaki Çocuk ve Ergenlerde Psikiyatrik Hastalıkların Görülme Sıklığı, Otizim Spekturum Bozuklukları ve değişik sendromik durumlarda görülebilecek psikiyatrik sorunlarla ilgili ulusal ve uluslar arası dergilerde çeşitli yayınları mevcuttur. Destekleyici psikoterapi, BDT, Oyun Terapisi alanlarında eğitim almış olup, Kişilik Bozuklukları Gelişimi, Bağlanma Biçimleri, Ebeveynlerin Ebeveynlik Tipleri ve Çocuk Yetiştirme şekilleri ilgi alanlarını oluşturmaktadır.

Kitap okumayı, amatör olarak şiir ve hikaye yazmayı ve film izlemeyi sevmektedir.